Tyler Fiddler ude med to spilledages karantæne

Foto: Jan Korsgaard

En spearing på Derek Damon i den sidste kvartfinale koster nu Tyler Fiddler to spilledages karantæne. Dermed sidder Esbjerg-canadieren altså ude af de to første semifinaler mod Frederikshavn. Det meddeler DIU’s disciplinærudvalg. Herunder kan du læse hele afgørelsen.

  1. Hoveddommerens indberetning

Disciplinærudvalget har optaget sagen jf. reglen om ”Supplerende Disciplinære Foranstaltninger” på baggrund af et videoklip fra SportLounge fremsendt fra Spillersikkerheds afdelingen (DOPS).

  1. Video

Video af episoden ses her – https://vimeo.com/208453791/93231118e5

  1. Partshøring

DIU benytter partshøring i relevante disciplinærsager.

Esbjerg Energy indsendte partsindlæg pr. e-mail d. 17. marts kl. 16.46 fra Peter Gommesen:

Fra Esbjerg Energy:

Umiddelbart efter face-off, giver SDR nr.10 en lille slashing til EEI nr. 90 og EEI nr. 90 giver et lille slag tilbage. Der er ikke meget kraft i nogle af slagene, og det er tydeligt, at EEI nr. 90 ikke på noget tidspunkt har blikket rettet mod lyskeområdet på SDR nr. 10, men i retning af hjørnet/pucken, da det lille slag udføres. Desværre rammer slaget uheldigt på SDR  nr. 10. 

At kraften på slaget fra EEI nr. 90 ikke var stor, bekræftes også ved at SDR nr. 10 er på isen igen, to skift senere i kampen.

Fra Tyler Fiddler: 

On the play, me and Damon take the face off against one another. After the face off he slashes me in the hand area and in reaction I go to give him one back which occurs at most face-offs. Unfortunately my stick caught him in a sensitive area which was not my intention.

My actions were not malicious nor violent and were most definitely not intended to harm Damon. I pride myself in playing the game the right way and respecting my opponents and respecting the game of hockey and in no way planned for this situation to occur.

  1. Regel anvendt ved idømmelse af straf

RULE 161 – SPEARING

DEFINITION: A player who stabs an opponent or attempts to stab an opponent with the end of the stick blade, whether or not the stick is being carried with one or both hands. Contact to the opponent is not necessary for the penalty to be assessed.

iii. A player who injures or recklessly endangers an opponent by spearing will be assessed a match penalty.

Deltagende udvalgsmedlemmer 

Henrik Klinkvort, fmd.
Claus Christensen
Jesper Damgaard

Domsmænd Kristian Lodberg & Jan Jensen erklærede sig inhabile i forhold til behandlingen af denne sag.

Som udvalgssekretær: Kim Pedersen, DIUs Administration.

  1. Disciplinærudvalgets afgørelse

Udvalget har behandlet sagen på et telefonmøde d. 18. marts kl. 12.30

Udvalget udtaler:

På baggrund af det udarbejdede videoklip og det indsendte partsindlæg har udvalget i sin afgørelse især lagt vægt på:

at:

  • Det er ubestridt, at Tyler Fiddler spearede sin direkte modspiller umiddelbart efter en face-off
  • Udvalget finder at, trods partsindlægget fra Esbjerg/Tyler Fiddler, så var det en særdeles bevidst handling der blev udført.
  • Som hævnakt for den slashing Tyler Fiddler får efter face-off valgte han klart, at speare sin modspiller og det er udvalgets opfattelse at både retning af spearing bevægelsen og det område der blev ramt var bevidst valgt af Fiddler

Baseret på ovenstående diskuterede udvalget om hvorvidt den i kampen idømte 5 min + automatisk game misconduct straf var passende eller om denne skulle ændres til MP jf. regel 166, stk. iii.

Efter en grundig og længerevarende diskussion besluttede udvalget med stemmerne 2-1, at det faktum at bevægelsen var nedefra og op, samt det område som Tyler Fiddler sigtede efter (og ramte) med sin spearing gjorde, at dommeren burde have idømt Tyler Fiddler Matchstraf jf. regel 166, stk. iii.

Et udvalgsmedlem mente, at den i kampe idømte straf var dækkende for den begåede forseelse.

Jf. udvalgets udsendte retningslinjer for sæsonen 2016/17 er minimumstraffen for forseelser under Spearing 2 spilledages karantæne.

Udvalget bestemmer – med stemmerne 2-1 – derfor:

  • Tyler Fiddler idømmes 2 spilledages karantæne

Kampe hvor spilleren er spærret
Metal Ligaen   21.03.17           SF1
Metal Ligaen   24.03.17           SF2