Rødovre: Mikael T. Christensen i karantæne i aften

Foto: Jan Korsgaard

Rødovre må undvære endnu en mand til aftenens kvartfinalekamp mod Esbjerg Energy. Mikael T. Christensen har fået en spilledags karantæne for nedenstånde forseelse, og han er derfor ikke med i Granly Hockey Arena i aften. Disciplinærudvalgets afgørelse kan læses nedenfor videoen:

Ved gennemsyn af videoen ses en situation foran RMBs mål Esbjerg skyder pucken mod mål, hvorefter RMBs målmand dækker pucken. Herefter udspiller sig en situation hvor Mikael Christensen (MC) og en Esbjerg spiller ”brydes” om adgangen til målmanden. I denne situation skubber MC til Esbjerg spilleren på en måde hvorved han opnår kontakt mellem sin stav og Esbjerg spilleres hovedregion (cross-check).

I kampen bliver MC idømt to minutters straf for høj stok.

I afgørelsen har udvalget især lagt vægt på følgende:

  • Der er blandt alle parter enighed om, at MCs stav har kontakt med Esbjerg spillerens hoved
  • Udvalget tager MCs forklaring om situationen til efterretning og erklærer sig enige i, at intentionen formodentlig var netop at ”rydde op” foran mål efter pucken var blokeret af RMBs målmand og ikke et forsøg på at skade en modspiller
  • Imidlertid må udvalget også konstatere, at enhver spiller har ansvaret for sin egen stav og at MC derfor rettelig burde have været idømt en matchstraf for sin uforsvarlige ageren med sin stav.
  • MC har ikke status af repeat offender

På baggrund af ovenstående idømmes Mikael Christensen karantæne i 1 (én) kamp.