Nikolaj Zorko får to spilledages karantæne

Foto: Jan Korsgaard

Nikolaj Zorko er ikke med i aften, når Gentofte møder SønderjyskE – og skulle Gentofte vinde kampen i aften og fremtvinge en afgørende kamp, er samme Zorko også i karantæne i morgen. Han har fået to spilledages karantæne for tacklingen på Greg Gibson lørdag aften. 

Det meddeler DIU’s disciplinærudvalg. Her er hele kendelsen: 

Følgende fakta er lagt til grund for afgørelsen:

1. Spiller
Nikolaj Zorko

2. Video
Klip af episoden kan ses via https://vimeo.com/258475490/a0c3d54770.

3. Partshøring
DIU benytter partshøring i relevante disciplinærsager.
Gentofte Stars blev informeret omkring den indledte disciplinærsag pr. e-mail den 4. marts kl. 15.33 via mail fra udvalgets konstituerede formand.

Gentofte Stars indsendte partsindlæg pr. e-mail fra Michael Schäbethal d. 5. marts kl. 10.52.

Udtalelse fra Nikolaj Zorko:
Jeg kører ned til Sønderjyskes puckfører for at genvinde pucken. Han vender sig i sidste øjeblik op ad i banen, og jeg rammer ham på venstre skulder. Jeg er ked af det på Sønderjyske spillerens vegne, at han måtte udgå fra kampen da jeg på ingen vis havde intentioner om at skadeliggøre ham. Det strider direkte imod min personlighed at skulle gøre sådan noget.

Jeg har spillet over 250 kampe i ligaen og har aldrig før haft sådan en disciplinærsag på mig, hvilket understreger at jeg aldrig før er gået efter at skade nogle ved en tackling eller lignende. Jeg er ked af at den pågældende spiller måtte udgå fra kampen og håber han er tilbage snarest.

Jeg har skrevet med Sønderjyske spilleren, da jeg personligt er rigtig ærgerlig over udfaldet, da han gik ud af kampen.

Udtalelse fra klubben:
Først og fremmest er vi selvfølgelig kede af det på SønderjyskE spillerens vegne – det er altid bekymrende når en spiller må hjælpes fra banen.

Vi mener dog at den forurettede spiller bliver ramt på skulderen idet han når at vende sig inden han rammes og altså ikke en decideret tackling i ryggen, men skulder mod skulder.

Igen er det beklageligt at han slår sig på en måde der betyder at han ikke kan spille kampen færdig. Kampen er på dette tidspunkt på kogepunktet og der er masser af drama. Spillerne kan i denne afsluttende fase stort set ikke gå til hinanden uden at det afføder voldsomme tilråb til dommerne, fra begge holds fans og begge spillerbokse. Dommerne virker gennem hele kampen meget let påvirkelige og det er svært at se en egentlig linje.

I pågældende situation er hoveddommeren også sen til at dømme udvisningen, og han rækker først armen i vejret længe efter tacklingen, og først da en holdkammerat til den forurettede spiller cross-checker og slasher Nikolaj Zorko efterfølgende. Havde der været tale om en ureglementeret tackling, burde armen pr. refleks været røget i vejret med det samme. Nikolaj har ikke tidligere været i udvalgets søgelys og er på ingen måde en “bisse”

5. Regel anvendt ved idømmelse af straf
RULE 123 – CHECKING FROM BEHIND
DEFINITION: A player who delivers a check to a vulnerable player who is not aware of the
impending hit or who is unable to protect or defend himself from such a hit. The point of contact
is the back of the body.
ii. A player who recklessly endangers an opponent as a result of checking from behind will be
assessed a major penalty and game-misconduct penalty.
iii. A player who injures an opponent as a result of checking from behind will be assessed a match
penalty.
Deltagende udvalgsmedlemmer
Jesper Damgaard
Kristian Lodberg
Tobias Kisum
Claus F. Christensen, konstitueret formand

6. Disciplinærudvalgets afgørelse
Udvalget har behandlet sagen per email og telefon hhv. den 4. og den 5. marts 2018.

Udvalget udtaler:
Video viser tydeligt Nikolaj Zorkos tackling af en modspiller (på bagsiden af kroppen) ved banden i Gentofte Stars angrebszone og det er udvalgets opfattelse, at tacklingen sættes uden særligt hensyntagen til modspillerens evne til at forsvare sig i situationen og at tacklingen gennemføres med unødvendig meget
kraft.

Det daværende resultat i kampen (1-5) og den resterende tid i kampen (2:32) taget i betragtning vurderer udvalget, at Nikolaj Zorko handler uforsigtigt.
Udvalget konkluderer herefter:

Forseelsen takseres af udvalget til en Kategori 1 – ”Uforsigtig”.

”Kategori 1 – ”Uforsigtig”
Utilstrækkelig opmærksomhed på, at undgå skade eller lignende hos sin modspiller. Resultat af en handling som – utilsigtet – har en konsekvens for modspilleren som den fejlende spiller burde have indset var uundgåelig.

Nikolaj Zorko straffes med karantæne i 2 (to) spilledage.

Kampe hvor spilleren er spærret:
Metal Ligaens Play-In 05.03.2018 SønderjyskE vs. Gentofte Stars
Næstkommende Metal Liga turneringskamp, enten I et fortsat Play-In opgør mod SønderjyskE eller førstkommende turneringskamp I sæsonen 2018-2019.