MASSIVE KARANTÆNER i Frhavn-Esbjerg-serien: TRE SPILLEDAGE til Mathias Mølgaard

©iShoot.dk

Også Frederikshavn må undvære en fast spiller i de kommende kampe i serien mellem White Hawks og Esbjerg Energy. Mathias Mølgaard må sidde ude i tre spilledage for en tackling på Esbjergs Anders Krogsgaard. Episoden ses her: 

Assistenttræner Frederik Åkesson:

Hermed følger Mathias’s og WH’s forklaring.

Mathias går ind i nærkampen med Esbjerg spilleren tæt op af banden, hvor Mathias går efter, at tage pucken ud af zonen. Mathias glider ind i Esbjerg spilleren med lav fart, hvor han giver Esbjerg spilleren et skub ind mod banden, som desværre falder uheldigt ind mod banden.

Mathias havde på ingen måde nogen intentioner om, at skade Esbjerg spilleren og billederne viser tydeligt, at der ingen fart og kraft er i skubbet fra Mathias. Video billeder viser at Esbjerg spilleren, har set Mathias i situationen og må derfor være forberedt på en nærkamp (skub eller tackling)

Mathias er på ingen måder nogen “beskidt” spiller og har ALDRIG tidligere været idømt nogen form karantænestraf.

5. Regel anvendt ved idømmelse af straf
RULE 123 – CHECKING FROM BEHIND
DEFINITION: A player who delivers a check to a vulnerable player who is not aware of the impending hit or who is unable to protect or defend himself from such a hit. The point of contact is the back of the body ii. A player who recklessly endangers an opponent as a result of checking from behind will be assessed either a major and automatic game misconduct penalty or a match penalty.

6. Deltagende udvalgsmedlemmer
Henrik Klinkvort, fmd
Jesper Damgaard
Tobias Kisum
Claus F. Christensen
Domsmand Kristian Lodberg har erklæret sig inhabil i behandlingen af sager der involverer Esbjerg Energy og har ikke deltaget i behandlingen af denne sag.

Fra DIUs administration:
Kim Pedersen som udvalgssekretær

Udvalgets afgørelse
Sagen er behandlet på et telefonmøde d. 14. marts 2019.
Afgørelsen er enstemmig.

Udvalget udtaler:
På baggrund af det udarbejdede videomateriale og det indsendte partsindlæg: at:

• Videoen godtgør, at Mathias Mølgaard går ind i en fysisk konfrontation med en direkte modspiller ved banden
• Udvalget er enige i, at farten i den fysiske konfrontation er lav
• Mathias Mølgaard havde – efter udvalgets overbevisning – andre mindre farlige muligheder i den fysiske konfrontation; fx kunne han have ”pinnet” sin modspiller mod banden og derved minimeret risikoen
• Det faktum at Mathias Mølgaard i den allersidste del af den fysiske konfrontation vælger at ”skubbe” sin modstander – som han ved står med ryggen til – således at han vælter/falder ind i banden med hovedet først udgør en unødvendig eskalering af konfrontationen Som nævnt finder udvalget, at Mathias Mølgaard havde andre muligheder i tacklingen. Det faktum at han vælger at skubbe sin modstander – bagfra – med hovedet først ind i banden udgør en ulovlig og hensynsløs handling.

Udvalget har lagt forseelsen i kategori 2.
Kategori 2 – ”Hensynsløs”

En forsætlig og/eller farlig handling uden tanke på den mulige konsekvens for modspilleren. Handlingen er bevidst og udført med det overordnede formål, at standse en modspiller uden logisk hensyntagen til dennes sikkerhed.
Skade som følge af handlingen er ikke den afgørende faktor, men det faktum, at handlingen medfører en skade kan betragtes som tungt vejende årsag til, at forseelsen falder i denne kategori.

Strafferamme er 2-4 spilledages karantæne

I strafudmålingen har udvalget kigget på tidligere afgørelser i sæsonen 2018/19 mod hhv. spillere fra Herning Blue Fox og Herlev Eagles og finder ligheder i disse.

På baggrund af ovenstående idømmes Mathias Mølgaard karantæne i tre (3) spilledage.

7. Kampe hvor spilleren er spærret
3 førstkommende turneringskampe i Metal Ligaen 2018/19. Skulle Frederikshavn White Hawks spille færre end 3 kampe i sæsonen 2018/19 så overføres evt. resterende del af karantænen til sæsonen 2019/20.