Massive karantæner i Frhavn-Esbjerg-serien: OTTE SPILLEDAGE til Christian Wejse

©iShoot.dk

Esbjerg Energy skal gå dybt ind i slutspillet, hvis Christian Wejse igen skal spille slutspil. Angriberen er nemlig blevet idømt hele 8 spilledages karantæne for tacklingen på Mathias Mølgaard i kampen i tirsdags i Frederikshavn. Den kan ses nedenfor og under videoen findes hele sagen mod Wejse, der i hvert fald har spillet færdig i serien. 

DIU benytter partshøring i relevante disciplinærsager.

Esbjerg Energy blev informeret om Disciplinærsagen via mail fra udvalgets sekretær d. 13. marts kl. 00.38. Esbjerg Energy indsendte partsindlæg via email d. 13. marts kl. 14.39

Christian Wejse:
Jeg ser min holdkammerat bliver tacklet bagfra op mod banden, og bliver utrolig frustreret, da jeg følte tacklingen var uren og farlig. Min holdkammerat (EE # 2) fik en cross-checking i ryggen, af FWH # 45, tæt ved banden, og slog hovedet i glasset. Jeg kører derefter mod FWH # 45, og giver ham en cross-checking på skulderen.

Det vedhæftede video- og billede materiale viser, at første kontakt IKKE er i nakke/hovedregionen, men er på skulderregionen. Materialet viser også, at FWH # 45 først rammer glasset med skulderen. Jeg hverken havde nogle intentioner, eller håb, om at skade FWH # 45, men følte i situationen ikke det han havde gjort ved min holdkammerat var ok.

5. Regel anvendt ved idømmelse af straf
RULE 124 – CHECKING TO THE HEAD OR NECK
DEFINITION: There is no such thing as a clean check to the head. A player who directs a hit of any sort, with any
part of his body or equipment, to the head or neck of an opposing player or drives or forces the head of an
opposing player into the protective glass or boards. This rule supersedes all similar actions regarding hits to the
head and neck except those related to fighting
ii. A player who directs a hit to the head or neck of an opponent may also be assessed either a major and
automatic game-misconduct penalty or a match penalty.

6. Deltagende udvalgsmedlemmer
Henrik Klinkvort, fmd
Jesper Damgaard
Tobias Kisum
Claus F. Christensen
Domsmand Kristian Lodberg har erklæret sig inhabil i behandlingen af sager der involverer Esbjerg Energy og har
ikke deltaget i behandlingen af denne sag.
Fra DIUs administration:
Kim Pedersen som udvalgssekretær
6. Udvalgets afgørelse
Sagen er behandlet på et telefonmøde d. 14. marts 2019.
Afgørelsen er enstemmig.

Udvalget udtaler:
På baggrund af det udarbejdede videomateriale og det indsendte partsindlæg:
at:
• Der er enighed om, at Christian Wejse tackler sin modspiller efter denne har tacklet en Esbjerg Energy-spiller ulovligt i banden (separat DOPS sag er oprettet på modspilleren)
• Hændelsen finder sted efter dommeren har fløjtet.
• Det er udvalgets overbevisning at – på trods af Christian Wejses partsindlæg – så anvendes staven i en opadrettet bevægelse mod modspillerens hals/hovedregion.
• Christian Wejse giver ikke sin modspiller chancen for at gøre sig klar på den kommende tackling
• Handlingen er overlagt. Det faktum, at en spiller anvender sin stav på den måde og med den kraft som er tilfældet i denne tackling
gør, at udvalget ikke har andre muligheder end at kategorisere forseelsen i kategori 3.

Kategori 3 – ”Bevidst handling/handling med formål at skade”
En handling der har som fortsæt at skade en modspiller. Handlingen er i sin natur farlig og opfattes som et bevidst forsøg på at skade en modspiller.
Strafferamme er 5+ spilledages karantæne. Karantæner idømt efter kategori 3 kan være tidsbestemte karantæner.

I strafudmålingen har udvalget ikke haft mange lignende sager at skele til. Udvalget har dog kigget på afgørelse 2 i 2017/18 sæsonen hvor udvalget finder der er nogle ligheder.

I forhold til afgørelse 2-2017/18 finder udvalget at den måde og kraft hvorved tacklingen bliver udført kun kan lede til en konklusion om at handlingen er overlagt. Alle dele er særdeles skærpende elementer.

På baggrund af ovenstående idømmes Christian Wejse karantæne i otte (8) spilledage.

7. Kampe hvor spilleren er spærret

8 førstkommende turneringskampe i Metal Ligaen 2018/19. Skulle Esbjerg Energy spille færre end 8 kampe i
sæsonen 2018/19 så overføres evt. resterende del af karantænen til sæsonen 2019/20.