Massive karantæner i Frhavn-Esbjerg-serien: FIRE SPILLEDAGE til Niklas Andersen

©iShoot.dk

Ikke blot Christian Wejse, men også Niklas Andersen kommer til at sidde ude i resten af serien mellem Esbjerg Energy og Frederikshavn White Hawks, hvor vestjyderne pt. fører med 2-1. Wejse har fået otte spilledages karantæne, mens Niklas Andersen har fået fire spilledage på tribunen for nedenstående forseelse: 

Niklas Andersen:
Jeg er med i en kontra, og spillet afblæses. Jeg drejer mod venstre, og får øjenkontakt med FWH # 45. Det hele forløber meget hurtigt. I situationen bliver jeg overrasket, og tolker det som om han søger kontakt, og vil ”stå op på mig”, hvilket gør at jeg tager hænderne op, for at tage imod kontakten. FWH # 45 er en del højere end mig, hvilket er årsagen til, at jeg selv har hænderne højt oppe. Hele situationen opstår af at jeg bliver overrasket, i en
situation der opstår meget hurtigt.

På intet tidspunkt har jeg til sinde at skade ham og jeg strækker IKKE mine arme, men vil blot tage imod den kontakt jeg forventede FWH # 45.
Jeg har aldrig været suspenderet før, og har hverken i denne situation, eller tidligere, haft til hensigt at skade en modstander.

5. Regel anvendt ved idømmelse af straf
RULE 124 – CHECKING TO THE HEAD OR NECK
DEFINITION: There is no such thing as a clean check to the head. A player who directs a hit of any sort, with any part of his body or equipment, to the head or neck of an opposing player or drives or forces the head of an opposing player into the protective glass or boards. This rule supersedes all similar actions regarding hits to the head and neck except those related to fighting ii. A player who directs a hit to the head or neck of an opponent may also be assessed either a major and automatic game-misconduct penalty or a match penalty.

6. Deltagende udvalgsmedlemmer
Henrik Klinkvort, fmd
Jesper Damgaard
Tobias Kisum
Claus F. Christensen
Domsmand Kristian Lodberg har erklæret sig inhabil i behandlingen af sager der involverer Esbjerg Energy og har ikke deltaget i behandlingen af denne sag.

Fra DIUs administration:
Kim Pedersen som udvalgssekretær

7. Udvalgets afgørelse
Sagen er behandlet på et telefonmøde d. 14. marts 2019.
Afgørelsen er enstemmig.
Udvalget udtaler:
På baggrund af det udarbejdede videomateriale og det indsendte partsindlæg:
at:
• Videoen godtgør, at Niklas Andersen efter at dommeren har stoppet spillet for blokering hæver sin stav og derved rammer en modspiller i hals/hovedregion
• Det er udvalgets overbevisning at – på trods af Niklas Andersens partsindlæg – så havde han rig mulighed for ikke at udføre handlingen eller i det mindste have minimeret den farlige kontakt Det faktum, at en spiller ønsker at ”stå op” på en modspiller retfærdiggør ikke den skødesløse brug af staven som er tilfældet i denne situation. Udvalget finder, at Niklas Andersen havde rig mulighed for at handle anderledes og på en måde der ikke
udsætte den direkte modspiller for en farlig handling med staven

Udvalget finder at selvom handlingen efter udvalgets mening var bevidst, så var den ikke et bevidst forsøg på at skade, men snare et udtryk for en handling udført uden hensyn til modspillerens sikkerhed og placerer derfor forseelsen i kategori 2.

Kategori 2 – ”Hensynsløs”
En forsætlig og/eller farlig handling uden tanke på den mulige konsekvens for modspilleren. Handlingen er bevidst og udført med det overordnede formål, at standse en modspiller uden logisk hensyntagen til dennes sikkerhed.

Skade som følge af handlingen er ikke den afgørende faktor, men det faktum, at handlingen medfører en skade kan betragtes som tungt vejende årsag til, at forseelsen falder i denne kategori.

Strafferamme er 2-4 spilledages karantæne

I strafudmålingen har udvalget kigget på afgørelse 2-2017/18 og sag 23-2018/19 hvor udvalget finder der er nogle ligheder.

I forhold til disse afgørelser finder udvalget, at den kraft som handlingen bliver udført med mindre og som at den idømte karantænestraf skal reflektere dette.

På baggrund af ovenstående idømmes Niklas Andersen karantæne i fire (4) spilledage.

7. Kampe hvor spilleren er spærret
4 førstkommende turneringskampe i Metal Ligaen 2018/19. Skulle Esbjerg Energy spille færre end 4 kampe i sæsonen 2018/19 så overføres evt. resterende del af karantænen til sæsonen 2019/20.