Herlev undlader at sende protestsagen videre i DIF

Herlev Eagles udsendte tidligere i aften en ny pressemeddelelse, hvor man meddeler, at man har opgivet at føre protestsagen videre i Danmarks Idræts-Forbund.

– Herlev Eagles hilser med stor tilfredshed, at DIU’s turneringsansvarlige har taget konsekvensen af udtalelserne i Ordens- og Amatørudvalgets afgørelse og fulgt DIU’s turneringsbestemmelser og taberdømt Gentofte Stars med 0 – 5 i alle kampe fra den 9. december 2015 til den 29. december, hvor Gentofte har haft for mange kontraktspillere uden dansk indfødsret, lyder det i pressemeddelelsen.

– Denne afgørelse kunne dog være truffet senest den 2. januar 2016 eftersom Licensudvalget selv udsendte en email til alle klubber, hvor DIU’s licensudvalg selv gjorde opmærksomme på, at Gentofte Stars havde haft for mange udlændinge på kontrakt.

Eagles-ledelsen udtaler samtidig, at man håber at sagen fører til mere åbenhed i Danmarks Ishockey Union.

– Hvis den protest og efterfølgende anke som Herlev Eagles indsendte har været en medvirkende årsag så er Herlev Eagles glade for, at den lukkethed og sammenspisthed der tydeligt har været/er i DIU ser ud til at være brudt, lyder det.

På trods af, at Herlev ikke forfølger sagen yderligere, er klubben dog stadig ikke enig i afgørelsen:

– Herlev Eagles skal dog samtidig gøre opmærksom på, at Herlev oplever, at bestemmelsen om 9 udlændinge på kontrakt er overtrådt allerede i det øjeblik, Gentofte gives tilladelse til at skrive med Francis Verrault-Paul. Denne tilladelse er givet af DIU’s licensudvalg forud for, at Gentofte Stars og spilleren underskrev den pågældende kontrakt den 20. november.

– Når der ansøges om opholds- og arbejdstilladelse som et skridt til at spilleren bliver spilleberettiget skal kontrakten mellem klubben og spilleren nemlig sendes ind til Udlændingestyrelsen, skriver Eagles.