Herlev protesterer over Gentoftes brug af imports

Ovenpå kampene i nytårsdagene, 29. og 30. december, har Herlev Eagles nu valgt at nedlægge protest over Gentoftes brug af importspillere.

Det sker på baggrund af, at Cody Kunyk dukkede op på Gentoftes holdopstilling til kampene lige før nytår. Herlev Eagles mener, at Gentofte i en periode har haft ni udlændinge på kontrakt og dermed brudt den aftale, der tilsiger, at hver klub kun må have otte udenlandske transferkort i spil.

Sådan lyder Herlevs protestskrivelse i sin fulde ordlyd:

Vi vedhæfter derfor kopi af vor protest over afviklingen af kampene den 29. og 30. december 2015, idet vi medgiver, at Gentofte numerisk var på otte kontraktspillere uden dansk indfødsret på tidspunktet for afvikling af kampene den 29. og 30. december 2015.

Problemet har dog været, at Gentofte har haft ni kontraktspillere uden dansk indfødsret siden den 20. november 2015. Jeff Terminesi som er blevet peget ud som værende den 9. importspiller har deltaget i 9 kampe frem til kampen den 11. december, hvor Francis Verrault-Paul deltog for første gang. Desværre blev Jeff Terminesi skadet i den pågældende kamp den 11. december og har senere ikke deltaget i flere kampe.

Såfremt man ønsker at skrive kontrakt med en ny udenlandsk spiller – og man i forvejen har 8 udlændinge ansat som spillere, så skal man afskedige 1 spiller, hvorved man kommer ned på tallet ”7”. Derefter kan man ansætte en ny spiller og dermed nå tallet ”8” igen.

I denne situation har Gentofte fået mulighed for at ansætte yderligere 1 spiller; Francis Verrault-Paul. Denne ansættelse skete angiveligt den 19/20. november 2015.

Efter den periode har Gentofte haft 9 udlændinge på kontrakt; 7 raske og friske spillere samt 1 skadet (Cody Kynuk) og 1 afventende arbejdstilladelse (Francis Verrault-Paul).

Det undrer os dog meget, at det kan tillades Gentofte at skrive kontrakt med en ny udlænding, når deres træner (Karsten Arvidsen) udtalte den 19. november 2015, at Cody Kynuk forventedes at være klar igen den 31. december.

Det er ganske godt gået at kunne ”spå” om dette den 19. november, så vi er ret sikre på, at der har været lægefaglig ekspertise på for at kunne lave en så klar ”spådom”. Cody Kynuk spilede som bekendt igen den 29. december 2015.

Eftersom de raske og friske 7 udlændinge har spillet kampe fra den 20. november og frem til den 29. december, så anser vi ikke, at nogen af de 7 spillere er importspiller nr. 9.

Cody Kynuk meldes så fri for sin skade den 28. december, hvorefter Gentofte angiveligt har kontaktet DIU for at høre, hvordan man nu skal forholde sig, da Gentofte selvfølgelig gerne ser, at Cody Kynuk kan spille igen.

Vor forundring er meget stor, da det viser sig, at såvel Francis Verrault-Paul og Cody Kynuk spiller begge kampe mod os den 29. og 30. december og Jeff Terminesi har fået ophævet sin kontrakt. Vor forundring bliver endnu større, da DIU kan oplyse, at det er sanktioneret af DIU.

Efterfølgende fortæller DIU, at det er korrekt, at Gentofte har haft 9 importspillere ansat i perioden 9. december frem til 29. december. DIU medgiver, at det er en fejl, som man beklager, men oplyser samtidig, at fra den 29. december har Gentofte kun haft 8 importspillere, hvilket er i overensstemmelse med bestemmelserne.

Da man har en bestemmelse om maksimalt at have 8 importspillere, så er det uforståeligt at Gentofte har haft 9 og blandt de 9 selv kan udpege, hvem der skal være den 9. importspiller. Da vi ikke opererer med en ”injured reserve list” som værende udenfor tallet ”8”, så må der være nogle kriterier til at udpege importspiller nr. 9 efter. I regelsættet findes disse ikke, så det må være logisk tankegang, der så skal drive værket.

Et kriterium at anvende er at se på, hvem Francis Verrault-Paul skulle afløse. Det var Cody Kynuk. Det viste sig da også i den første kamp den 11. december, at Francis Verrault-Paul spillede lige netop i den kæde, Cody Kynuk ellers spillede i.

Udtalelser fra træner Karsten Arvidsen er da også ganske klare, idet Karsten Arvidsen har udtalt såvel den 12. som den 15. december, at Francis Verrault-Paul er blevet ansat i stedet for Cody Kynuk.

Den første gang alle har mulighed for at konstatere, at der er kommet en ny spiller til Gentofte, er den 11. december, hvor Francis Verrault-Paul spiller på Cody Kynuks plads – men samtidig spiller også Jeff Terminesi. Den eneste udlænding, der ikke spillede var Cody Kynuk.

Med baggrund i hændelsesforløbet er det svært at se hverken logikken eller den matematiske formel, der gør, at Jeff Terminesi er blevet importspiller nr. 9 og dermed bliver opsagt den 29. december. Hvis man opererede med en ”injured reserve list”, så ville det være korrekt at placere Jeff Terminesi på denne eftersom han har været skadet siden den 11. december 2015 – men man opererer ikke med en ”injured reserve list”, hvorfor den 9. importspiller skal udpeges mellem Cody Kynuk og Francis Verrault-Paul.

Vi håber på fortsat støtte fra de øvrige klubber i ishockeydanmark i forbindelse med, at vi desværre må indlevere vor protest.

Vi beklager, at denne sag desværre kommer til at fylde lidt i pressen de kommende dage. Vi ville også hellere have talt om noget positivt – som U-20 holdets meget flotte bedrift i Finland.