Gladsaxe: Ny hal foretrækkes i stedet for renovering

Foto: Frank Nielsen

Skøjtehallen i Gladsaxe har det ikke godt, og issporten i byen og området skal bevares som fritidsbeskæftigelse i kommunen.

Derfor taler Kommunalbestyrelsen og dennes udvalg for øjeblikket om, hvordan ishockey- og skøjtesporten får bedre vilkår, og står det til den nuværende tendens, bliver det til en helt ny skøjtehal i byen som skal stå klar i 2022. 

Der er allerede afsat 85 millioner i de kommende fire år til at forbedre issportens faciliteter i Gladsaxe, og de bruges bedst ved at bygge en helt ny hal, vurderer Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget i Gladsaxe. 

Det skriver Gladsaxe Bladet.

Der indstilles, at den nye hal skal bygges, mens skøjtesporten arbejder videre i den gamle hal. Det sker ud fra den betragtning, at hverken skøjtesport eller ishockey kan overleve i en periode uden is.

Der er indhentet erfaringstal på midlertidige haller fra andre kommuner. Udgifterne til transport, opstilling, byggemodning, adgangsveje, forsyninger, projektering, byggetilladelse, husleje, nedtagning m.m. af en midlertidig hal ligger på mellem 10 og 15 mio. kr.

Det foreslås på den baggrund, at der ikke bruges flere ressourcer på yderligere undersøgelser af mulighederne for opstilling af en midlertidig hal, og at der i stedet arbejdes videre med etablering af en ny skøjtehal, skriver udvalget. 

Derfor vælger man at bygge en ny hal, der skal stå klar i oktober 2022, desværre – set med ishockeyøjne – blot med en enkelt isflade. Måske kan den beslutning gøres om i løbet af processen, der ser således ud:

Overordnet tids- og procesplan

2019

·       Brugerinddragelse

·       Udbud og indgåelse af aftale om bygherrerådgivning

·       Udarbejdelse af programoplæg

·       Politisk godkendelse af programoplæg, placering, udbudsform, økonomi og tidsplan

·       Udarbejdelse af lokalplan

2020

·       Vedtagelse af lokalplan

·       EU-udbud, totalentreprise

2021

·       Politisk godkendelse af totalentreprisekonkurrencens vinderprojekt

·       Projekteringsproces

·       Byggearbejder påbegyndes

2022

·       Byggearbejder færdiggøres

·       Forventet ibrugtagning: Oktober 2022