Fem dages karantæne til Søren Dau

SønderjyskE’s Søren Dau, der i forvejen er ude med en længerevarende skade, har fået tildelt fem spilledages karantæne i sagen fra Aalborg for nylig, hvor han tacklede Nicolai Meyer med et voldsomt knæhit på åben is.

Disciplinærudvalget begrunder karantænen således:

Ved gennemsyn af videoen ses en AAP spiller med pucken skøjte i høj fart fra toppen af face-off cirklen ind mod midten. SØN #25 kommer kørende – ligeledes i høj fart – i en modsat retning og springer med knæet først ind og tackler sin modstander der falder til isen.

I afgørelsen har udvalget især lagt vægt på følgende:

SØN #25 kommer med høj fart springende ind i tacklingen

SØN #25 tager kontakt med modspilleren med knæet først

SØN #25 tilsidesætter med den høje fart/springet hensynet til sin modspillers sikkerhed

Søn # 25 er ikke tidligere straffet af betydning for denne sag og har således ikke status som ”repeat offender”

Jf. udvalgets udsendte retningslinjer for sæsonen, straffes en spiller der idømmes matchstraf jf. regel 153 med minimum 1 kamps karantæne.

Det er udvalgets vurdering, at SØN #25 burde have vist, at en tackling med den fart – i modsat retning end den spilleren med pucken skøjter – med begge skøjter fri af isen i et spring, samt med knæet først ville udgøre en væsentlig fare for sin modspillers sikkerhed. Dette anser udvalget som yderst skærpende omstændigheder.

På denne baggrund idømmes Søren Dau Mortensen 5 (fem) spilledages karantæne.

Se også videoklippet med forseelse og begrundelse her: