Eagles får ikke medhold – sagen ankes

Herlev Eagles har ikke fået medhold i den protest, klubben nedlagde efter kampene 29. og 30. december mod Gentofte Stars.

Det skriver klubben på sin Facebook-side, hvor Eagles også slår fast, at afgørelsen bliver anket til DIU’s Ordens- og Amatørudvalg.

Følgende kendelse er blevet afsagt af turneringsleder Kim Pedersen fra DIU.

Ifølge TB kap. III, § 8, kan en klub maksimalt have 8 kontraktspillere, som ikke har dansk indfødsret (såkaldte importspillere).

Da canadieren Francis Verreault-Paul fik arbejds- og opholdstilladelse den 9. december 2015, og Licensudvalget derefter gav GS tilladelse til, at de kunne benytte ham i kampene i Metal Ligaen fra den 11. december og frem, havde GS således 9 importspillere på kontrakt.

Dette var en fejl, hvilket Licensudvalget da også har erkendt. Dette forhold har imidlertid ingen betydning for kampene mod HE den 29. og 30. december, for på dette tidspunkt var der kun 8 importspillere på kontrakt i GS, efter kontrakten med Jeff Terminesi var blevet ophævet den 29. december om eftermiddagen.

HE har anført, at GS ikke selv kan bestemme, hvem der skal være den importspiller nr. 9, der må udtræde af sin kontrakt med GS efter Cody Kunyks klarmelding den 28. december.

Hér valgte GS at ophæve kontrakten med Jeff Terminesi, men HE anfører at den 9. importspiller i stedet burde have været enten Cody Kunyk eller Francis Paul-Verreault, eftersom Francis Paul-Verreault afløste Cody Kunyk.

Dette ræsonnement har imidlertid ikke støtte i TB, hvor der kun er en nominel begrænsning, og hvor klubben derfor frit kan beslutte hvilke importspilleres kontrakter, der skal opretholdes, og hvilke der skal ophæves for at overholde det nominelle loft.

Afgørelsen: Protesten fra Herlev Eagles afvises.