Aaron Lee i karantæne i to kampe

Foto: Jan Korsgaard

Esbjerg Energys canadier Aaron Lee har fået to spilledages for forseelsen han begik på Rødovres Anders Schultz i tirsdags i Granly Hockey Arena.

Disciplinærudvalget giver følgende begrundelse for karantænen:

Ved gennemsyn af videoen ses pucken bevæge sig mod mållinjen i Rødovres zone. Aaron Lee og en Rødovre spiller forfølger pucken og det er tydeligt, at Rødovre spilleren vil ”vinde kapløbet” og at en icing derfor vil blive dømt.

Det er på videoen ikke muligt, at høre om HD/LD annoncerer ”Ice”, men det er udvalgets overbevisning, at Aaron Lee burde have forudset, at situationen ville ende med en affløjtning for icing og derfor burde have ændret sin løbebane og undgået kontakten med Rødovre spilleren efter affløjtningen.

Selvom udvalget sagtens kan se hvordan dommeren når til sin konklusion i sit”on-ice call” må det dog – efter gennemsyn af videoen – erklærer sig enige i at Aaron Lee forsøger at skabe plads på indersiden af rød og mener ikke, at den efterfølgende kropskontakt har karakter af en direkte tackling i ryggen, men snarere om en for voldsolm tackling af en modstander ind i banden.

Udvalget har derfor ændret den idømte matchstraf for Checking from Behind til matchstraf for boarding.

I afgørelsen har udvalget især lagt vægt på følgende:

· Med indførelsen af hybridicing reglen indførtes samtidigt regler om at enhver fysisk kontakt efter affløjtning for icing var uacceptabel

· Aaron Lee burde have vidst, at han ville tabe kapløbet mod pucken og en icing affløjtning ville blive næste fase i spillet

· Aaron Lee burde have indset, at fortsættelse af sin løbebane ville betyde, at fysisk kontakt efter affløjtningen ville ske og have handlet derefter for enten at minimere eller helt undgå denne

· Aaron Lee er ikke tidligere straffet af betydning for denne sag

Jf. de for sæsonen udsendte retningslinjer fra Disciplinærudvalget er minimumsstraffen for boarding sat til 1 spilledag.

Den høje fart hvorved Aaron Lee med sin kropskontakt mod Rødovre spilleren kaster denne ind banden gør, at situationen bliver ekstra farlig og med højt skadespotentiale.

På denne baggrund idømmes Aaron Lee 2 (to) spilledages karantæne.