Fire spilledages karantæne til Jeppe Jul Korsgaard

Foto: Jan Korsgaard

Aalborg Pirates’ Jeppe Jul Korsgaard er ikke med i dagens kamp i Scanel Hockey Arena, eftersom han er blevet idømt fire spilledages karantæne for en forseelse på Frederikshavns Colin Vock i fredagens kamp i Gigantium. Det meddeler DIU’s disciplinærudvalg:

Danmarks Ishockey Unions Disciplinærudvalg har jf. spillereglernes regel 5 om ”Proper Authorities and Discipline” indledt Disciplinærsag mod Jeppe Jul Korsgaard, Aalborg Pirates, for en episode i Metal Liga kampen mellem Aalborg Pirates og Frederikshavn White Hawks d. 29. januar 2016.

Udvalget udtaler:

Ved gennemsyn af videoen ses JJK skøjte fra midt i slottet ned mod CV der er puckfører og skærer ind mod mål i midten/toppen af face-off cirklen. CV afleverer pucken ned i banen og bliver umiddelbart efter tacklet af JJK. CV falder til isen og forlader kampen.

I afgørelsen har udvalget især lagt vægt på følgende:

· Det er udvalgets opfattelse, at JJK med sin skulder tackler CV i hoved- og halsregionen.

· Det er udvalgets opfattelse, at CV som sådan har set JJK da han skærer ind mod målet og at JJKs skøjte/ben/hofte er foran CV i tacklingen og at der derfor ikke er tale om et såkaldt ”blind side” hit.

· Udvalget er enige i JJKs udtalelse om, at albuer og stav ikke er hævede.

· Udvalget er enige i JJKs udtalelse om, at han ikke havde til hensigt at skade sin modspiller, men dette fritager ikke JJK for ansvar for hvor skulderen rammer.

· JJK har ikke status af repeat offender

Det er essentielt, at spillere der opsøger fysisk kontakt med sine modspillere har overvejet konsekvensen af denne kontakt. Det er udvalgets mening, at JJK i kampen burde være idømt matchstraf jf. spillereglernes regel 124, stk. iii

For sæsonen har udvalget fastsat minimumskarantænen for matchstraffe idømt efter regel 124 til 4 kampe.

På baggrund af ovenstående idømmes Jeppe Jul Korsgaard karantæne i 4 (fire) kampe.

Se situationen nedenfor:

Kampe hvor spilleren er spærret:
31/1: Frederikshavn-Aalborg, 1/2: Aalborg-Rødovre, 5/2: Odense-Aalborg, 14/2: Aalborg-Esbjerg