Clint Windsor får to spilledages karantæne

Vojens Efterskole
Foto:Frank Nielsen
Vojens Efterskole

Clint Windsor sidder over i de kommende to kampe for Herlev efter episoden i tirsdags, hvor han gik i slagsmål med SønderjyskE’s Mads Lund og slog sin modstander med blokhandsken. Det skriver DIU’s Department of Player Safety.

Følgende fakta er lagt til grund for afgørelsen:

1. Spiller

Clint Windsor

2. Hoveddommerens indberetning

Udvalget for Spillersikkerhed har optaget sagen jf. reglen om ”Supplerende Disciplinære Foranstaltninger” på baggrund af et videoklip fra SportLounge fremsendt fra udvalgets sekretær

3. Video

Indlejret i denne nyhed

4. Partshøring

DIU benytter partshøring i relevante disciplinærsager.

* Herlev Eagles blev informeret om Disciplinærsagen via mail d. 17. oktober kl. 14.04.

* Herlev Eagles indsendte partsindlæg via email d. 17. oktober kl. 21.22

“Her partsindlæg fra Herlev:

Der er nok ikke nogen tvivl om hvem der starter slåskampen. Herlev #31 starter og videoen viser også at stokhandsken bliver brugt. Hvor og hvor hårdt stokhandsken rammer med, kan der nok være flere meninger om. Der er desværre ikke umiddelbart nærbilleder fra bag mål, der kunne have vist det bedre. Sønderjyske #13 ser ikke videre medtaget ud. Men vi anerkender at Herlev #31 starter slagsmålet.

Mvh
Nicolai Flindt
Herlev Eagles”

5. Regel anvendt ved idømmelse af straf

RULE 219 – FIGHTING/GOALTENDER

DEFINITION: A goaltender who repeatedly punches an opponent during game action, after a whistle, or any time during the regular course of a game during a prolonged player confrontation.

i. A goaltender who uses his blocker glove to punch an opponent in the head, neck, or face will be assessed a match penalty.

iii. A goaltender who starts a fight will be assessed a match penalty.

6. Deltagende udvalgsmedlemmer

Henrik Klinkvort, fmd 
Kristian Lodberg 
Claus Christensen 
Jesper Damgaard 
Tobias Kisum

Som udvalgssekretær: Kim Pedersen, DIUs Administration.

6. Udvalgets afgørelse

Sagen er behandlet på et telefonmøde d. 18. oktober 2018.

Afgørelsen er enstemmig.

Udvalget udtaler:

På baggrund af det udarbejdede videomateriale og det partsindlæg: 
at:
• Der er enighed om, at Clint Windsor starter slagsmålet
• Der er enighed om, at i slagsmålet anvender Clint Windsor sin blokhandske

På baggrund af ovenstående finder Udvalget for Spillersikkerhed det bevist, at Clint Windsor starter et slagsmål og derudover anvender sin blokhandske mod sin modspillers hoved/hals område i løbet af dette slagsmål på en måde der overtræder spilleregel i) og iii) i regel 219 og dermed rettelig skulle have været idømt matchstraf i stedet for den idømte straf på 5 + automatisk game misconduct.

Det er udvalgets opfattelse, at der i spillereglerne er specielt indrettede regler til beskyttelse af målmanden ligesom der tillige er specielle regler omkring målmænds deltagelse i slagsmål. Dette for både at beskytte målmanden, men også fordi målmænd har udstyr der har større skadespotentiale når dette anvendes i et slagsmål; målmandens blokkerhandske er et af disse stykker udstyr.

Clint Windsor havde – og har – derfor en særlig forpligtelse til ikke, at anvende sådant udstyr i slagsmål som han måtte blive involveret i.

På baggrund af ovenstående har udvalget besluttet, at forseelsen skal behandles efter kategori 2 ”Hensynsløs”

”Kategori 2 – ”Hensynsløs”

En forsætlig og/eller farlig handling uden tanke på den mulige konsekvens for modspilleren. Handlingen er bevidst og udført med det overordnede formål, at standse en modspiller uden logisk hensyntagen til dennes sikkerhed.

Skade som følge af handlingen er ikke den afgørende faktor, men det faktum, at handlingen medfører en skade kan betragtes som tungt vejende årsag til, at forseelsen falder i denne kategori.

Strafferamme er 2-4 spilledages karantæne”

I strafudmålingen har udvalget kun haft en enkelt sag i nyere tid at kigge. I sæsonen 2015/16, blev en målmand blev idømt 1 spilledags karantæne for at anvende sin blokkerhandske i et slagsmål. Siden sæsonen 2015/16 er fokus på potentielle skader i hoved- og hals region blevet skærpet væsentligt i alle andre facetter af spillet.

På baggrund af dette idømmes Clint Windsor karantæne i to (2) spilledage.

7. Kampe hvor spilleren er spærret

19.10.18 Herlev Eagles vs. Herning Blue Fox
23.10.18 Hvidovre Fighters vs. Herlev Eagles

P.v.a.

Udvalget for Spillersikkerhed

Henrik Klinkvort, fmd.